El certificat de llengües de les universitats de Catalunya: el CLUC multinivell d’anglès

Què és?

El CLUC d’anglès és un certificat de llengua de les 12 universitats catalanes avalat i reconegut per la Generalitat de Catalunya i per ACLES (l’Associació de Centres de Llengües en l’Ensenyament Superior).

L’examen, que és multinivell, avalua i certifica el nivell de les quatre destreses lingüístiques (expressió oral i escrita, comprensió oral i escrita), així com de l’ús de la llengua; en un sol examen, permet acreditar amb qualitat universitària els nivells B1, B2.1 o B2 d’anglès dels candidats. Així, doncs, el candidat fa un únic examen d’anglès que és interuniversitari i li permet acreditar un nivell entre B1 i B2.

Cal remarcar que si el candidat té un nivell inferior a B1 no se li emet cap certificat i si, en canvi, té un nivell superior al B2, se li acredita només el B2.

Per a què?

L’examen permet que les universitats catalanes certifiquin el nivell d’anglès dels candidats a través d’un únic examen interuniversitari inèdit a cap altre indret del territori espanyol. Els certificats permeten reconèixer crèdits (consulteu la normativa vigent a la universitat on curseu els estudis).

Per a qui?

Per a l’alumnat, el PAS i el PDI de totes les universitats catalanes. També per al públic general que necessiti acreditar el seu nivell de coneixement d’anglès i que sigui major de 18 anys.

Quan?

La cinquena convocatòria de l’examen CLUC d’anglès és al novembre del 2014. El període de matrícula és del 21 al 31 d’octubre del 2014.

Les proves d’expressió escrita i de comprensió escrita es fan a totes les universitats el mateix dia i hora, el 28 de novembre a les 10 h, i les proves d’expressió oral, comprensió oral i ús de la llengua es realitzen entre els dies 24 de novembre i 5 de desembre (consulteu el calendari i horari exacte a la universitat on us matriculeu).

L’any 2015 hi haurà dues convocatòries més de l’examen multinivell CLUC d’anglès: al gener i a l’octubre.

Quant costa?

És un examen creat per les 12 universitats catalanes i subvencionat per la Generalitat de Catalunya; per tant, té un import reduït per a l’alumnat i el personal de les universitats de Catalunya de 75 € (és requisit examinar-se a la mateixa universitat on s’estudia o es treballa per gaudir d’aquest preu subvencionat).

Per a les persones que no pertanyen a la comunitat universitària, el cost d’aquest examen acreditatiu és de 150 €.

On?

Als serveis, escoles o centres de llengües de les 12 universitats catalanes.

Copyright

Creative

CLUC d’anglès està subjecte a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 No adaptada de Creative Commons

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 46 other followers