El certificat de llengües de les universitats de Catalunya: el CLUC multinivell d’anglès

Aquest web només conté informació sobre l’examen CLUC multinivell d’anglès (B1-B2). En data 21 de novembre del 2015 ha rebut 43.904 visites de 97 països d’arreu del món.

Aquest examen multinivell d’anglès va ser coordinat pel Servei de Llengües de la UAB i desenvolupat pel Servei de Llengües de la UAB, l’Escola d’Idiomes Moderns de la UB i el Servei de Llengües Modernes de la UdG, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i de la CIFALC, entre els anys 2012 i 2015. Es van celebrar 7 convocatòries d’aquest innovador examen multinivell i es van examinar 3608 candidats de tot el territori català.

Els exàmens interuniversitaris de terceres llengües que es desenvolupen a partir del juny del 2015, també dins el marc de la CIFALC i amb la col·laboració de la Generalitat, són del nivell B2 d’anglès, francès, alemany i italià. La informació es troba a http://www.cifalc.cat/

Què és el CLUC multinivell?

El CLUC d’anglès és un certificat oficial realitzat i expedit per les 12 universitats catalanes, aprovat pel Consell Interuniversitari de Catalunya, acreditat per ACLES (Asociación de Centros de Lenguas de Educación Superior) i reconegut per la Conferència de rectors de les universitats espanyoles.

L’examen, que és multinivell, avalua i certifica el nivell de les quatre destreses lingüístiques (expressió oral i escrita, comprensió oral i escrita), així com de l’ús de la llengua; en un sol examen, permet acreditar amb qualitat universitària els nivells B1, B2.1 o B2 d’anglès dels candidats. Així, doncs, el candidat fa un únic examen d’anglès que és interuniversitari i li permet acreditar un nivell entre el B1 i el B2 del Marc Europeu Comú de Referència.

Cal remarcar que si el candidat demostra tenir un nivell inferior a B1 no se li emet cap certificat i si, en canvi, demostra tenir un nivell superior al B2, se li acredita només el B2.

Per a què?

L’examen permet que les universitats catalanes certifiquin el nivell d’anglès dels candidats a través d’un únic examen interuniversitari inèdit a cap altre indret del territori espanyol. Els certificats permeten reconèixer crèdits (consulteu la normativa vigent a la universitat on curseu els estudis de grau) i són també útils per a les convocatòries de mobilitat i per accés a beques o ajuts.

Per a qui?

Per a l’alumnat, el PAS i el PDI de totes les universitats catalanes que necessiti certificar de manera fiable el seu nivell de domini de l’anglès, en les seves quatre competències lingüístiques.

També per al públic general que necessiti acreditar el seu nivell de coneixement d’anglès i que sigui major de 18 anys.

Quan?

La darrera convocatòria de l’examen CLUC multinivell d’anglès fou a l’octubre del 2015. El període de matrícula va ser del 14 al 25 de setembre del 2015. Les universitats que el van oferir en aquesta darrera convocatòria van ser: UAB, UPC, UdG, UdL, URV, URL i UIC.

Les proves d’expressió escrita i de comprensió escrita es van realitzar a totes les universitats el mateix dia i hora, el 23 d’octubre del 2015; a les 10h es va fer la prova de comprensió escrita (reading) i a les 12h la prova d’expressió escrita (writing). Les proves d’expressió oral, comprensió oral i ús de la llengua es van realitzar entre els dies 19 i 30 d’octubre.

No hi haurà cap altra convocatòria de l’examen CLUC multinivell d’anglès. Ara bé, les universitats oferim, a banda dels exàmens propis, els exàmens uninivell B2 CLUC d’anglès, francès, italià i alemany a partir del juny del 2015, també amb el segell ACLES. La informació sobre el CLUC B2 es pot trobar al web de la CIFALC.

Quant costa?

És un examen creat per les 12 universitats catalanes i subvencionat per la Generalitat de Catalunya; per això, té un import reduït per a l’alumnat i el personal de les universitats de Catalunya de 90,75 € (amb l’IVA inclòs). Pels estudiants que estiguin cursant el primer any del Grau, hi ha una convocatòria d’ajuts de la Generalitat.

Per a les persones que no pertanyen a la comunitat universitària, el cost d’aquest examen acreditatiu és de 181,50 € (amb l’IVA inclòs).

On?

Als serveis, escoles o centres de llengües de les 12 universitats catalanes.

Copyright

Creative

CLUC d’anglès està subjecte a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 No adaptada de Creative Commons